Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot

Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot bao gồm rất nhiều vị trí có thể đặt quảng cáo trên, dưới, trái, phải, giữa.

Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot
Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot bao gồm rất nhiều vị trí có thể đặt quảng cáo trên, dưới, trái, phải, giữa với kích thước tùy chỉnh. Quảng cáo rất phù hợp cho các trang phim Blogspot vì không chiếm khung hình của phim lại có thể xóa vị trí quảng cáo bất kỳ chỉ để lại những vị trí thích hợp và tự động tắt tất cả quảng cáo trên thiết bị di động.
Hướng Dẫn
Blog > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript > Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại
<style>
.fixed_bottom{position:fixed;bottom:0;width:100%;padding:0;color:rgb(255,255,255);line-height:20px;text-align:center;box-sizing:border-box;z-index:9999}
.close{width:30px;height:30px;background:#ffffff;border-radius:100%;display:flex;justify-content:center;align-items:center;color:#252525;font-weight:bold;float:right;position:absolute;right:0;top:-10px;cursor:pointer}
.closePC{width:30px;height:30px;background:#ffffff;border-radius:100%;display:flex;justify-content:center;align-items:center;color:#252525;font-weight:bold;float:right;position:absolute;right:300px;top:-10px;cursor:pointer}
.gnarty-offads{-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);-webkit-font-smoothing:antialiased;text-rendering:optimizeLegibility;font-size:13px;line-height:1.5;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-weight:300;color:#78909c;box-sizing:inherit}
#float_content_right{border:0 solid #01AEF0}
#hide_float_right{text-align:right;font-size:11px}
#hide_float_right a{background:#01AEF0;padding:2px 4px;color:#FFF}
#float_content_left{border:1px solid #01AEF0}
#hide_float_left{text-align:left;font-size:11px}
#hide_float_left a{background:#01AEF0;padding:2px 4px;color:#FFF}
#ballon_content_left{border:1px solid #01AEF0}
#hide_ballon_left{text-align:left;font-size:11px}
#hide_ballon_left a{background:#01AEF0;padding:2px 4px;color:#FFF}
#ballon_content_right{border:1px solid #01AEF0}
#hide_ballon_right{text-align:right;font-size:11px}
#hide_ballon_right a{background:#01AEF0;padding:2px 4px;color:#FFF}
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {
document.write( '  <div class="fixed_bottom" id="fixed_bottom">' );
document.write( ' <a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz/" target="_blank" rel="sponsored" title="Thủ Thuật Blogspot" onclick="ga(\'send\', \'event\', \'CatFish\', \'Click\', \'V8\');"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/87rhz4ucwqy5ry6/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot-320x50.gif" alt="Thủ Thuật Blogspot"></a>' );
document.write( '    <span class="close" id="close" onclick="myFunction();">X</span>' );
document.write( '  </div>' );
}
else{
document.write( '  <div class="fixed_bottom" id="fixed_bottom">' );
document.write( ' <a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz/" target="_blank" rel="sponsored" title="Thủ Thuật Blogspot" onclick="ga(\'send\', \'event\', \'Floatfooter\', \'Click\', \'V8\');"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/xh3z7eki9uiy71f/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot-72890.gif" alt="Thủ Thuật Blogspot"></a>' );
document.write( '    <span class="close" id="closePC" onclick="myFunction();">X</span>' );
document.write( '  </div>' ); 
} 
//-->
</script>
<script>
    function myFunction() { 
     document.getElementById("fixed_bottom").style.display = 'none';
    }
  </script>
<script type="text/javascript">
function hide_float_left() {
  var content = document.getElementById('float_content_left');
  var hide = document.getElementById('hide_float_left');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
function hide_float_right() {
  var content = document.getElementById('float_content_right');
  var hide = document.getElementById('hide_float_right');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
function hide_ballon_left() {
  var content = document.getElementById('ballon_content_left');
  var hide = document.getElementById('hide_ballon_left');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_ballon_left()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_ballon_left()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
function hide_ballon_right() {
  var content = document.getElementById('ballon_content_right');
  var hide = document.getElementById('hide_ballon_right');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_ballon_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_ballon_right()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  } 
</script>
<div class="gnarty-offads">

<div style="position:fixed;right:0;bottom:0;z-index:11">
<div id="hide_ballon_right">
<a href="javascript:hide_ballon_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a>
</div>
<div id="ballon_content_right">

<script type="text/javascript">
<!--
if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {

}
else{
document.write( ' <a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz/" title="Thủ Thuật Blogspot" target="_blank" rel="sponsored" onclick="ga(\'send\', \'event\', \'BallonRight\', \'Click\', \'fa88\');"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/dcpyn7fvvcz94b3/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot-600x400.gif" alt="Thủ Thuật Blogspot" title="Thủ Thuật Blogspot" width="300" height="200" /></a>' );
 
}  
//-->
</script>

</div>
</div>


<div style="position:fixed;left:0;bottom:0;z-index:11">
<div id="hide_ballon_left">
<a href="javascript:hide_ballon_left()">Tắt Quảng Cáo [X]</a>
</div>
<div id="ballon_content_left">

<script type="text/javascript">
<!--
if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {

}
else{
document.write( ' <a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz/" title="Thủ Thuật Blogspot" target="_blank" rel="sponsored" onclick="ga(\'send\', \'event\', \'BallonLeft\', \'Click\', \'fa88\');"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/dcpyn7fvvcz94b3/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot-600x400.gif" alt="Thủ Thuật Blogspot" title="Thủ Thuật Blogspot" width="300" height="200" /></a>' );
 
}  
//-->
</script>

</div>
</div>


<div style="position:fixed;left:0;top:0;z-index:11">
<div id="hide_float_left">
<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt Quảng Cáo [X]</a>
</div>
<div id="float_content_left">

<script type="text/javascript">
<!--
if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {

}
else{
document.write( ' <a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz/" title="Thủ Thuật Blogspot" target="_blank" rel="sponsored" onclick="ga(\'send\', \'event\', \'FloatLeft\', \'Click\', \'fa88\');"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/w15si2iuxk7c0ca/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot-120600.gif" alt="Thủ Thuật Blogspot" title="Thủ Thuật Blogspot" width="120" height="600" /></a>' );

} 
//-->
</script>

</div>
</div>


<div style="position:fixed;right:0;top:0;z-index:11">
<div id="hide_float_right">
<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a>
</div>
<div id="float_content_right">

<script type="text/javascript">
<!--
if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {

}
else{
document.write( ' <a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz/" title="Thủ Thuật Blogspot" target="_blank" rel="sponsored" onclick="ga(\'send\', \'event\', \'RIGHT_FLOAT_BANNER\', \'Click\', \'fa88\');"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/w15si2iuxk7c0ca/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot-120600.gif" alt="Thủ Thuật Blogspot" title="Thủ Thuật Blogspot" width="120" height="600" /></a>' );

} 
//-->
</script>

</div>
</div>
</div>

COMMENTS

ADS
Name

Arlethdesign,1,Blogger Template,108,Idntheme,62,Landing Page,1,Responsive Blogger Template,2,Sitemap,10,Sora Templates,1,Template AMP,3,Template Ảnh,2,Template Anime,3,Template Blog,1,Template Blogspot,108,Template Chia Sẻ Tài Liệu,1,Template Facebook,3,Template Phim,1,Template Tạp Chí,2,Template Tin Tức,2,Thủ Thuật Blogspot,120,Tool,11,
ltr
item
Thủ Thuật Blogspot: Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot
Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot
Tạo quảng cáo thường dùng cho các trang phim Blogspot bao gồm rất nhiều vị trí có thể đặt quảng cáo trên, dưới, trái, phải, giữa.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/wq9x58avzxk1cyx/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot.png
Thủ Thuật Blogspot
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/04/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot.html
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/04/Tao-quang-cao-thuong-dung-cho-cac-trang-phim-Blogspot.html
true
3499987058798930668
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content