Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot

Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot giúp di chuyển nhanh lên đầu hoặc xuống cuối trang, bài viết một cách nhanh chóng

Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot
Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot giúp di chuyển nhanh lên đầu hoặc xuống cuối trang, bài viết một cách nhanh chóng.
Blog > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript > Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery(document).ready(function () {
var o = 220,
r = 600;
jQuery(window).scroll(function () {
jQuery(this).scrollTop() > o ? jQuery("#siben-scrollToTop").fadeIn(r) : jQuery("#siben-scrollToTop").fadeOut(r)
})
});
$(document).ready(function() {
$(document).ready(function() {
$(".siben-lentop").click(function() {
var sibenscroll = $('#top').offset().top;
return $("html,body").animate({
scrollTop: sibenscroll
}, 1000)
})
$(".siben-xuongtop").click(function() {
var sibenscroll = $('#bottom').offset().top;
return $("html,body").animate({
scrollTop: sibenscroll
}, 1000)
})
})
}.call(this));
$(function () {
$(".notif-show").on("click", function () {
$("#disqus-notif").addClass("active").focus()
});
$(".close-1").on("click", function () {
$("#disqus-notif").removeClass("active")
})
});
$(function () {
$(".notif-show").on("click", function () {
$("#overlay-1").addClass("active").focus()
});
$(".close-1").on("click", function () {
$("#overlay-1").removeClass("active")
})
});
//]]>
</script>
<style>
#siben-scrollToTop{display:none;list-style:none;font-size:0;position:fixed;bottom:49%;right:0;cursor:pointer;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0);z-index:2}#siben-scrollToTop a{position:relative;overflow:hidden;display:inline-block;background:#fff;color:#222;font-size:.9rem;margin:0 auto;padding:14px 16px;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.06),0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1)}#siben-scrollToTop a:hover{color:#747d8c}#top{position:absolute;top:0}#siben-scrollToTop li:nth-child(1){animation:slideInTop .5s}#siben-scrollToTop li:nth-child(2){animation:slideInRight .5s}#siben-scrollToTop li:nth-child(3){animation:slideInDown .5s}
.header-1{background:#2e9eff;color:#fff;height:auto;padding:15px;overflow:hidden}.header-1 h4{font-size:18px;float:left;color:#fff}#siben-scrollToTop .notif-show{color:#54a0ff;transition:all .6s}#siben-scrollToTop .notif-show:hover{color:#2e86de}.notif-show:hover i{animation:rubberBand 1s}#disqus-notif{position:fixed;background:#fff;z-index:999;width:23.5%;top:0;right:-769px;bottom:0;transition:all .5s}#disqus-notif.active{right:0}#overlay-1.active{background:rgba(53,58,61,.92);position:fixed;z-index:998;overflow:hidden;width:100%;height:100%;top:0;left:0}#disqus-notif .close-1{position:fixed;margin-left:-40px;margin-top:16px;color:#fff;transition:all .3s}#disqus-notif .close-1 i{font-family:fontawesome;font-size:20px;font-weight:normal;font-style:normal;transform:rotate(270deg);transition:all .3s}#disqus-notif .close-1:hover i{transform:rotate(360deg)}#RecentComments{display:block;width:100%;margin:0 auto;padding:0;height:100%}#RecentComments ul.siben-widget-list{background:#f6f7f9;text-align:left;max-height:95%;overflow:auto;overflow-x:hidden}#RecentComments img.siben-widget-avatar{margin:0 10px 0 0;width:32px;height:32px;padding:0;float:left;border-radius:3px;clear:both;display:block}#RecentComments p.siben-widget-meta{clear:both;font-size:80%;margin-top:5px;font-weight:400}#RecentComments p.siben-widget-meta a{display:inline-block;width:48%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;color:#ced6e0;font-size:12px}#RecentComments p.siben-widget-meta a:hover{color:#a4b0be}#RecentComments li.siben-widget-item{background:#fff;margin:10px;padding:10px;clear:both;color:#888;border-radius:5px;border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0.08)}#RecentComments a.siben-widget-user{display:table;color:#22a6b3;font-weight:400;font-size:14px;margin:7px 0 0 0}#RecentComments a.siben-widget-user:hover{color:#2e87e7}#RecentComments span.siben-widget-comment{display:block;clear:both;margin:20px 10px 10px 0}#RecentComments .siben-widget-comment p{display:inline-block;font-size:13px;margin:0;font-weight:400;color:#444;line-height:1.5}#RecentComments .siben-widget-item pre{position:relative;background-color:#f1f2f6;color:#000;font-family:monospace;line-height:normal;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;padding:10px;margin:5px 0;border-radius:3px;font-size:12px}#RecentComments .siben-widget-item pre code{color:#000;padding:0}#disqus-notif.active #RecentComments li.siben-widget-item{animation:bounceInLeft 1.5s}#RecentComments .siben-widget-comment p a{color:#3498db}#RecentComments .siben-widget-comment p a:hover{color:#2980b9}
@media screen and (max-width:1366px){#disqus-notif{width:35%}}@media screen and (max-width:768px){#disqus-notif{width:100%}#disqus-notif .close-1{background:#535c68;display:block;text-align:left;margin:0;padding:0 15px;position:relative;font-size:35px;font-weight:500;color:#fff}}
.kotak_iklanpost{margin:20px auto;text-align:center}#st-4{z-index:70!important}.kotak_iklanpost img{margin:auto;-webkit-touch-callout:initial;-webkit-user-select:initial;-khtml-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:auto;pointer-events:auto;width:100%}
@keyframes slideInRight{from{transform:translate3d(100%,0,0);visibility:visible;-webkit-backface-visibility:hidden}to{transform:translate3d(0,0,0)}}@keyframes slideInDown{from{transform:translate3d(0,100%,0);visibility:visible;-webkit-backface-visibility:hidden}to{transform:translate3d(0,0,0)}}@keyframes slideInTop{from{transform:translate3d(0,-100%,0);visibility:visible;-webkit-backface-visibility:hidden}to{transform:translate3d(0,0,0)}}
.siben-widget ul.siben-widget-list{padding:0;margin:0;text-align:left}
img.siben-widget-avatar{width:32px;height:32px;border:0;margin:0;padding:0 3px 3px 0;float:left}
a.siben-widget-user{font-weight:bold}
a.siben-widget-thread{font-weight:bold}
p.siben-widget-meta{clear:both;font-size:80%;padding:0;margin:0}
li.siben-widget-item{margin:15px 0;list-style-type:none;clear:both}
span.siben-widget-clout{padding:0 2px;background-color:#ff7300;color:#fff}
table.siben-widget-horiz td{padding-right:15px}
.siben-widget-comment p{display:inline}
</style>
<div id='overlay-1'></div>
<div id='disqus-notif'>
<a class='close-1' href='javascript:void(0);' title='Close'><i class='fa fa-times'></i></a>
<div class='header-1'><h4>Thông báo</h4></div>
<div class='siben-widget' id='RecentComments'>
<ul class='siben-widget-list'>
<li class='siben-widget-item'>
<a class='siben-widget-user' href='https://www.thuthuatblogspot.xyz/' rel='nofollow' target='_blank'>Blogspot</a>
<span class='siben-widget-comment'><p>Hai người đàn ông say xỉn đang đi ngoài đường, chợt người này nói với người kia: “Anh cố cười lên đi, chúng ta sắp đi ngang qua đồn cảnh sát rồi”. Một lát sau người này lại nói: “Thôi, anh không cần cười nữa đâu, chúng ta đang ở trong đồn rồi”.</p></span>
<p class='siben-widget-meta'>11-11-2011</p>
</li>
<li class='siben-widget-item'>
<a class='siben-widget-user' href='https://www.thuthuatblogspot.xyz/' rel='nofollow' target='_blank'>Blogspot</a>
<span class='siben-widget-comment'><p>
Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?".
<br />
- Để tôi lấy tiền uống rượu.
<br />
- Vậy sao ông lại uống rượu?
<br />
- Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.
<br />
- !!!!!</p></span>
<p class='siben-widget-meta'>11-11-2011</p>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<ul id='siben-scrollToTop'>
<li><a class='siben-lentop ripple' href='javascript:void(0);' title='Go up'><i class='fa fa-chevron-up'></i></a></li>
<li><a class='notif-show ripple' href='javascript:;' title='Notifications'><i class='fa fa-bell'></i></a></li>
<li><a class='siben-xuongtop ripple' href='javascript:void(0);' title='Go down'><i class='fa fa-chevron-down'></i></a></li>
</ul>
<div id='top'></div>
<div id='bottom'></div>

Thông báo

 • Blogspot

  Hai người đàn ông say xỉn đang đi ngoài đường, chợt người này nói với người kia: “Anh cố cười lên đi, chúng ta sắp đi ngang qua đồn cảnh sát rồi”. Một lát sau người này lại nói: “Thôi, anh không cần cười nữa đâu, chúng ta đang ở trong đồn rồi”.

  11-11-2011

 • Blogspot

  Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?".
  - Để tôi lấy tiền uống rượu.
  - Vậy sao ông lại uống rượu?
  - Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.
  - !!!!!

  11-11-2011

COMMENTS

ADS
Name

Arlethdesign,1,Blogger Template,108,Idntheme,62,Landing Page,1,Responsive Blogger Template,2,Sitemap,10,Sora Templates,1,Template AMP,3,Template Ảnh,2,Template Anime,3,Template Blog,1,Template Blogspot,108,Template Chia Sẻ Tài Liệu,1,Template Facebook,3,Template Phim,1,Template Tạp Chí,2,Template Tin Tức,2,Thủ Thuật Blogspot,120,Tool,11,
ltr
item
Thủ Thuật Blogspot: Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot
Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot
Tạo nút cuộn trang lên xuống kèm thông báo cho Blogspot giúp di chuyển nhanh lên đầu hoặc xuống cuối trang, bài viết một cách nhanh chóng
https://dl.dropboxusercontent.com/s/jpf8vonzks0ruya/Tao-nut-cuon-trang-len-xuong-kem-thong-bao-cho-Blogspot.png
Thủ Thuật Blogspot
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/01/Tao-nut-cuon-trang-len-xuong-kem-thong-bao-cho-Blogspot.html
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/01/Tao-nut-cuon-trang-len-xuong-kem-thong-bao-cho-Blogspot.html
true
3499987058798930668
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content